Niet elke jongere kan een 'echte jongen' of een 'echt meisje' zijn

Artikel in Sociale Vraagstukken (Movisie & UvA, 2015)
Wat: 

Artikel over gender nonconforme jongeren, dat wil zeggen, jongeren die uiterlijk of qua gedrag niet voldoen aan typisch mannelijk of typisch vrouwelijk. Het artikel gaat met name over de reacties die zij krijgen en hoe ze daarmee omgaan.

Doel: 

Informeren over hoe het is als je niet voldoet aan gendernormen.

Niveau:

Toepassing: 

In een les over genderidentiteit of diversiteit, of als achtergrond bij de stappenplannen 'Je gaat het pas zien als je het door hebt' of 'Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders'.

Vindplaats: