Monitor Themacompetentie seksualiteit

Wanneer wordt seksueel gedrag seksueel grensoverschrijdend gedrag? Om dit goed te kunnen beoordelen is kennis van gezond seksueel gedrag onontbeerlijk. Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier uw opleiding aandacht besteedt aan de themacompetentie seksualiteit.

Voordelen

Het invullen van de Monitor heeft een aantal voordelen:

  • Na het invullen van de vragenlijst vindt u in het dashboard informatie en tips over de onderwerpen waar u nog geen onderwijs over geeft.
  • Het dashboard laat de resultaten in één oogopslag zien. 
Ga direct naar de vragenlijst monitor themacompetentie seksualiteit.


Waarom?

Van beroepskrachten die werken in het maatschappelijke domein wordt verwacht dat zij competent handelen als het gaat om het bevorderen van de seksuele gezondheid van cliënten. Ook moeten zij adequaat kunnen signaleren en seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen en aanpakken. Voor werkers in het domein jeugd is dit zelfs een verplichting.

De monitor is een gezamenlijk initiatief van de projecten ‘Gezond seksueel gedrag in de RJ’ en het project ‘Signaleren kan je leren’.