Monitor

Leg uw opleiding langs de meetlat. Ontdek hoe uw opleiding scoort op het thema’s huiselijk geweld & kindermishandeling en het thema seksualiteit.

Hoe scoort uw opleiding?

Door de twee monitoren Leren signaleren en Seksualiteit in te vullen, kunt u snel vaststellen of uw opleiding voldoende aandacht besteed aan deze thema’s. Na invullen van de vragenlijst kunt u hiernaast een account aanmaken en de resultaten bekijken op het dashboard. Met één account kunt u de resultaten van beide monitoren inzien.

Voor wie?

De monitoren zijn bedoeld voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

Naar het dashboard
Registreer uzelf of log hiernaast in. 

Monitor Leren Signaleren

Een goede start met de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling maakt u door uw opleiding langs de meetlat te leggen. Dat doet u met de monitor Leren Signaleren. U krijgt antwoord op vragen als:

  • komen de thema’s voldoende aan bod binnen mijn opleiding?
  • worden de meldcodestappen behandeld?
  • wat kan ik beter doen?
  • hoe doen andere opleidingen het?
Ga direct naar de vragenlijst monitor leren signaleren.

 

Voordelen

Het invullen van de Monitor heeft een aantal voordelen:

  • Doordat de monitor de vijf stappen volgt/doorloopt van de Wet meldcode krijgt u direct feedback over de mate waarin en hoe de meldcodestappen zijn verankerd binnen uw opleiding.
  • U krijgt advies over hoe u ontbrekende thema’s aandacht kunt geven.
  • U kunt uw opleiding anoniem vergelijken met andere opleidingen. Zo kunt u zien hoe ver u bent ten opzichte van anderen.
  • Het dashboard laat de resultaten in één oogopslag zien. 

Waarom?

In 2013 trad de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De meldcode biedt een stappenplan waarin staat hoe professionals moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld of kindermishandeling (ook wel ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ genoemd). Het is van groot belang dat aankomende professionals deze meldcode kennen en over de competenties beschikken om daar naar te kunnen handelen.

Het NJi en Movisie voeren de landelijke monitor ‘Leren Signaleren’ uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Monitor Themacompetentie seksualiteit

Wanneer wordt seksueel gedrag seksueel grensoverschrijdend gedrag? Om dit goed te kunnen beoordelen is kennis van gezond seksueel gedrag onontbeerlijk. Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier uw opleiding aandacht besteedt aan de themacompetentie seksualiteit.

Voordelen

Het invullen van de Monitor heeft een aantal voordelen:

  • Na het invullen van de vragenlijst vindt u in het dashboard informatie en tips over de onderwerpen waar u nog geen onderwijs over geeft.
  • Het dashboard laat de resultaten in één oogopslag zien. 
Ga direct naar de vragenlijst monitor themacompetentie seksualiteit.


Waarom?

Van beroepskrachten die werken in het maatschappelijke domein wordt verwacht dat zij competent handelen als het gaat om het bevorderen van de seksuele gezondheid van cliënten. Ook moeten zij adequaat kunnen signaleren en seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen en aanpakken. Voor werkers in het domein jeugd is dit zelfs een verplichting.

De monitor is een gezamenlijk initiatief van de projecten ‘Gezond seksueel gedrag in de RJ’ en het project ‘Signaleren kan je leren’.