Met andere woorden

Lesopzet om gespreksvaardigheden te oefenen over genderidentiteit
Wat: 

Lesopzet voor rollenspel met casussen waarin duidelijk genderproblematiek speelt, aan de hand van een lijst met do's en don'ts.

Doel: 

Oefenen van gespreksvaardigheden over gender, bewustwording van hoe je genderidentiteitsproblemen bespreekbaar maakt.

Duur: 

20-30 minuten

Voor wie: 

Docenten hbo die lesgeven aan derde- of vierdejaars studenten.

Niveau:

Toepassing: 

In een losse les over transgender of als onderdeel van het Stappenplan 'Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders'.