Meldcode helpt zorgvuldig handelen

Marie-Jose van Hoof en Linda Vogtlander (2011)
Wat: 

Artikel waarin pleidooi voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan wordt en het verschil tussen meldcode en meldplicht uitgelegd wordt.

Niveau:

Vindplaats: 

Het artikel Meldcode helpt zorgvuldig handelen verscheen in 2011 op socialevraagstukken.nl