'In mijn praktijk als online coach help ik mensen om hun ervaringen met seksueel misbruik te helen. Ik ben er van overtuigd dat helen kán. Dat je ook langdurig seksueel misbruik achter je kunt laten.'
Interview met Ivonne Meeuwsen, auteur van het boek Helen van seksueel misbruik en online coach en ervaringsdeskundig professional
 
Het boek Helen van Seksueel misbruik schreef zij nadat zij haar herstelproces van seksueel misbruik had afgesloten. Ze voelt geen schaamte (meer) over haar seksueel misbruik verleden en het lukt haar ingewikkelde taboes helder te verwoorden. Twee hogescholen (Rotterdam en Amsterdam) passen het boek nu toe in de minor seksueel geweld. Ivonne Meeuwsen is een pleitbezorger voor de eigen regie van de klant. Ze draagt enthousiast haar steentje bij, doormiddel van boeken, websites, blogs en gastlessen. Helen kan door te erkennen dat het misbruik is gebeurd en dat je je leven na het misbruik zelf in de hand hebt. Door het inzicht dat leven begint als je stopt met overleven. En door zelf een keuze te maken uit een breed aanbod van hulpverlening.

Is een professional mét eigen ervaring met seksueel misbruik een pré?

'De combinatie van ervaringsdeskundigheid met professionele hulpverlening is ideaal: doorleefde kennis over de realiteit van seksueel misbruik én een gereedschapskist waar uit geput kan worden. De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid is o.a. ‘een vanzelfsprekend verstaan’. Ervaringsdeskundigen zijn zeer sterk in signaleren, zij luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Dit is intuïtief. Als hulpverleners dit combineren met wat zij in hun opleiding leren is dit een verrijking van hun professionaliteit. Maar daar gaat wel wat aan vooraf. Het is essentieel dat professionals eigen ervaringen onder ogen hebben gezien en doorwerkt hebben. Anders is er geen sprake van ervaringsdeskundigheid, maar juist een risico op vermijding van deze problemen in contact met klanten of projectie van de eigen problemen in die van de klanten. Studenten die hun eigen ervaringen (nog) niet kunnen erkennen en benoemen, zouden daarin begeleid moeten worden en in uiterste consequentie eventueel een negatief studieadvies moeten krijgen. Het is daarom belangrijk dat opleidingen hier aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundige professionals uit te nodigen om in gesprek te gaan met studenten.'

Heb je tips voor aankomende professionals met negatieve seksuele ervaringen?

'Maak je ervaring bespreekbaar bij je zelf, maak het bespreekbaar in het vak en zorg voor achtervang. Supervisie en intervisie is voor iedereen die werkt met mensen van groot belang. Want iedereen heeft zijn blinde vlekken.'

Hoe zet jij je voorbeeldfunctie in?

'Voor professionals en studenten vervul ik een voorbeeldfunctie: hoe kom je als professional uit de kast? Ik vertel niet per sé mijn hele verhaal, want dat staat in het boek, maar in mijn lessen volstaat de introductie dat ik seksueel misbruikt ben. De periode van daadwerkelijk seksueel misbruik houdt een keer op. Wat je daarna ermee doet, ligt in je eigen handen. Je bent je eigen ‘dader’ als je in de slachtofferrol blijft zitten. Als professionals gaan duwen om iemand in beweging te krijgen, ontstaat er snel strijd. Professionals moeten leren niet in de reddersdriehoek terecht te komen. In plaats daarvan zouden zij de klant moeten volgen. Nadrukkelijk de klant de regie teruggeven.'

Hoe vinden slachtoffers de juiste hulp?

'In mijn boek focus ik me op de lange termijn effecten van seksueel misbruik. Reguliere hulporganisaties kunnen vaak niet doen wat nodig is, omdat ze vast zitten aan protocollen. Klanten raken juist hierdoor bij aanmelding of gaande het traject de regie kwijt, terwijl de regie terugkrijgen over je eigen leven essentieel is voor helen van seksueel misbruik. Het eerste niveau om de regie terug te veroveren, is jezelf informeren over de beschikbare  hulp. Dat is informatie over de therapievorm én over de therapeut zelf. Een intake is tweeledig: de therapeut bevraagt de klant, maar de klant bevraagt ook de therapeut. Het slagen van een hulpverleningstraject heeft alles te maken met de match tussen de persoon van de therapeut en de klant. Dit is waarom op mijn site professionals zich op persoonlijke titel aanmelden, niet op organisatieniveau.'

Pleit je voor één hulpverlener of meerdere hulpverleners?

'Het is onzinnig om te denken dat  één professional een slachtoffer van seksueel misbruik alles kan bieden. Bij seksueel misbruik spelen zoveel problemen! Ik deel de problemen in zes domeinen in: lichamelijk, cognitief, rouwverwerking, seksueel, relationeel en spiritueel. Daarnaast is er nog een stuk 'normale ontwikkeling' die bij seksueel misbruik vaak misloopt, dus is er sprake van een inhaalslag op 'levensvaardigheden'. Ik heb zelf meer dan tien verschillende hulpverleners gehad en die waren allen waardevol. Ik heb ook goede ervaringen met meerdere hulpverleners tegelijkertijd; iedere professional heeft zijn eigen kwaliteit. Samenwerken en doorverwijzen in het belang van de klant is heel belangrijk.  Een goede hulpverlener erkent dat hij niet alle antwoorden heeft, kent de sociale kaart en is bereid om zijn klant te helpen om de hulp te vinden die hij of zij zelf niet kan bieden. Daarom is het aanbod van hulpverleners op mijn website ook zo breed: allerlei therapieën kunnen bijdragen aan het helen, afhankelijk van de klant en de behoeften van hem of haar op dit moment.'

Voornaam: 
Ivonne
Achternaam: 
Meeuwsen