Lezingen

Er zijn drie webinars gehouden over de seksuele levensloop, cultuursensitief werken en seksuele en genderdiversiteit. U kunt de informatie uit de webinars hieronder terugzien en lezen.

De seksuele levensloop

In de lezing beschrijft Hanneke de Graaf de ‘typische’ seksuele levensloop en hoe belangrijke gebeurtenissen in iemands leven, zoals een zwangerschap of chronische ziekte, hierop van invloed zijn. Seksualiteit kan een gevoelig onderwerp zijn, maar hopelijk kan de wetenschap dat seksualiteit in verschillende levensfasen en situaties een rol speelt, professionals ondersteunen om dit toch ter sprake te brengen.

Spreker: Hanneke de Graaf, Rutgers
Aftiteling: Deze video kwam tot stand met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde informatie en materialen

Cultuursensitief werken rond relaties, seksualiteit en opvoeding

In welke setting je ook werkt, het is belangrijk om aan te sluiten bij de werkelijkheid en waarden van de cliënten of studenten waar je mee werkt. Dat is het centrale thema van deze lezing door Marianne Cense. Hoe kun je in individuele en groepsgesprekken, in toon en aanpak rekening houden met de verschillende opvattingen over seksualiteit, relaties en opvoeding? Op welke vlakken kun je verschillen verwachten? Hoe kun je je cultuursensitiviteit vergroten? En waar kun je lesmaterialen en andere interventies vinden die je kunt gebruiken als je met een cultureel diverse groep studenten werkt of in de beroepspraktijk met cliënten die een heel andere culturele achtergrond hebben dan jijzelf?

Spreker: Marianne Cense, Rutgers
Aftiteling: Deze video kwam tot stand met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde informatie en materialen

Seksuele en genderdiversiteit

Het artikel geeft inzicht in de kenmerken, overeenkomsten en verschillen van LHBT (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen). Er wordt ingegaan op de impact van het ontdekken van een homoseksuele oriëntatie of het hebben van de wens om in een andere genderidentiteit te leven. Hierbij kijken we naar de persoon, welke problemen zich kunnen voordoen, en naar de omgeving en het effect van eventuele negatieve en afwijzende reacties. Hoe kun je als docent, in toon en aanpak, deze reacties ter sprake brengen en positief beïnvloeden? Hoe stimuleer je LHBT inclusief werken? En welk lesmateriaal is hiervoor beschikbaar?

Download het artikel

Gerelateerde informatie/materialen