lesgevenindeliefde.nl

Online beeldmateriaal, ervaringsverhalen en tips over dilemma’s in seksuele en relationele vorming (Soa Aids Nederland, 2013)
Wat: 

Online beeldmateriaal, ervaringsverhalen en tips over dilemma’s in seksuele en relationele vorming. Thema’s zijn veilige sfeer, schaamte, grenzen, signaleren, social media, homoseksualiteit, cultuurverschillen en ervaringsverschillen.

Doel: 

Docenten handvatten geven om les te geven over seksualiteit en relaties en dilemma’s aan te pakken.

Voor wie: 

Docenten mbo die lesgeven over relaties en seksualiteit.

Niveau:

Toepassing: 

De video’s en ervaringsverhalen kunnen bekeken worden om inspiratie op te doen hoe een les in te vullen of een dilemma aan te pakken. Het zijn video’s ter ondersteuning van docenten en ter voorbereiding op een les.

Vindplaats: 

Het beeldmateriaal is gratis online te bekijken op www.lesgevenindeliefde.nl. Docenten dienen zich wel (gratis) aan te melden en in te loggen voor ze bij het materiaal komen.