Leren Signaleren - sport en bewegen

Een lespakket over het leren signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties voor de MBO-opleiding Sport en Bewegen (Augeo, 2014)
Wat: 

Het lespakket bestaat uit een e-learning cursus voor studenten, en een handleiding met klassikale werkvormen voor de docent.

Doel: 

Elke student kent de stappen van de verplichte meldcode, en beschikt bij het betreden van de arbeidsmarkt over de juiste kennis en vaardigheden om signalen te herkennen, en hier mee om te gaan.

Duur: 

E-learning: ongeveer 2,5 uur. Inzet klassikale werkvormen: naar eigen inzicht van de docent (1 of meer lessen)

Voor wie: 

Studenten op de MBO-opleiding Sport en Bewegen.

Niveau:

Toepassing: 

De studenten volgen de e-learning individueel (voorafgaand aan, tijdens of als verwerking van de lessen), en de docent kan de handleiding gebruiken om aanvullend één of meer lessen te verzorgen in de klas.

Vindplaats: 

Bekijk het leerprogramma voor de MBO-opleiding Sport en Bewegen op de website www.lerensignaleren.nl.