Lector Janine Janssen zet koers uit

Op vrijdag 16 september jl. hield Janine Janssen in Breda haar lectorale rede. Geïnspireerd door de schilderijen van Jeroen Bosch kwamen de thema’s geweld, afhankelijkheid en weerbaarheid in woord en beeld aan de ruim 150 aanwezigen voorbij.

Janine bracht met dit visuele spektakel haar invulling van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties onder de aandacht. De focus ligt de komende jaren op onderzoek naar de relatie tussen afhankelijkheid, geweld en weerbaarheid. Haar doel is professionals daarmee aanknopingspunten te bieden om geweld in afhankelijkheidsrelaties te voorkomen en te stoppen. Haar lectorale rede is in boekvorm uitgegeven en bij het secretariaat EV kosteloos te bestellen.