Lastige lessituaties

Hoe kunt u omgaan met een lastige lessituatie? Bijvoorbeeld een student in uw klas die zelf ervaring heeft met geweld. Of een klas die sterk normatief reageert op deze onderwerpen. Bent u benieuwd hoe andere docenten dat doen? Hier ziet u de aanpak van andere docenten.

Tijdens lessen over kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit kunnen er situaties ontstaan waarvan u niet meteen weet hoe u daarmee om kunt gaan. Zo kan een student heftig of emotioneel reageren. Of kunt u een stille klas treffen, waar weinig uitkomt. Op deze pagina’s vindt u films van lastige situaties. U ziet hier hoe andere docenten op deze situaties reageren of deze situaties van te voren tackelen. Elke film is voorzien van een aantal praktische tips.

Heeft u zelf nog geen of weinig ervaring met het lesgeven over huiselijk geweld? Dan kunt u zich voorbereiden op de lessen middels de gratis e-learning van Augeo met praktische tips van ervaren collega's.

Uw eigen aanpak

In de films ziet u verschillende lessituaties, zowel binnen het mbo als het hbo. De aanpak van de docent in de film hoeft niet direct bij u of uw studenten te passen. De films zijn bedoeld om u te inspireren en u verschillende mogelijkheden te laten zien van hoe u een soortgelijke situatie kunt aanpakken. De volgende stap is aan uzelf! Creëer op basis van de getoonde aanpak en de tips uw eigen manier.

 

 

Marga Hop, Albeda College:
“Inzicht biedt kans op uitzicht”

Behoefteonderzoek

De situaties in beeld zijn voort gekomen uit een behoefteonderzoek onder 250 mbo en hbo docenten. De situaties zijn veelvoorkomend in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en zijn te vangen onder noemers als: veilige sfeer, emotionele reacties, eigen ervaringen van studenten, omgaan met handelingsverlegenheid en het bewaken van grenzen in de klas.