Lastige lessituaties

Hoe kunt u omgaan met een lastige lessituatie? Bijvoorbeeld een student in uw klas die zelf ervaring heeft met geweld. Of een klas die sterk normatief reageert op deze onderwerpen. Bent u benieuwd hoe andere docenten dat doen? Hier ziet u de aanpak van andere docenten.

Tijdens lessen over kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit kunnen er situaties ontstaan waarvan u niet meteen weet hoe u daarmee om kunt gaan. Zo kan een student heftig of emotioneel reageren. Of kunt u een stille klas treffen, waar weinig uitkomt. Op deze pagina’s vindt u films van lastige situaties. U ziet hier hoe andere docenten op deze situaties reageren of deze situaties van te voren tackelen. Elke film is voorzien van een aantal praktische tips.

Heeft u zelf nog geen of weinig ervaring met het lesgeven over huiselijk geweld? Dan kunt u zich voorbereiden op de lessen middels de gratis e-learning van Augeo met praktische tips van ervaren collega's.

Uw eigen aanpak

In de films ziet u verschillende lessituaties, zowel binnen het mbo als het hbo. De aanpak van de docent in de film hoeft niet direct bij u of uw studenten te passen. De films zijn bedoeld om u te inspireren en u verschillende mogelijkheden te laten zien van hoe u een soortgelijke situatie kunt aanpakken. De volgende stap is aan uzelf! Creëer op basis van de getoonde aanpak en de tips uw eigen manier.

 

 

Marga Hop, Albeda College:
“Inzicht biedt kans op uitzicht”

Behoefteonderzoek

De situaties in beeld zijn voort gekomen uit een behoefteonderzoek onder 250 mbo en hbo docenten. De situaties zijn veelvoorkomend in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en zijn te vangen onder noemers als: veilige sfeer, emotionele reacties, eigen ervaringen van studenten, omgaan met handelingsverlegenheid en het bewaken van grenzen in de klas.

  • Veilige sfeer. Een veilige sfeer is een basisvoorwaarde om over seksuele gezondheid, kindermishandeling en huiselijk geweld te kunnen praten. Bekijk hier het filmpje veilige sfeer en lees aanvullende tips.
  • Veilige sfeer behouden. Wat kunt u doen als uw studenten in een ruzie terecht komen? Of als de gemoederen zo hoog oplopen dat de veilige sfeer in de klas dreigt te verdwijnen? Hoe stuurt u bij om de veiligheid weer terug te brengen in de klas? Bekijk de film Veilige sfeer behouden en lees aanvullende tips.
  • Persoonlijke verhalen in de klas. Hoe kunt u omgaan met een student die zelf ervaring heeft met geweld? Of een student die een persoonlijk verhaal vertelt in de klas? Bekijk de films Persoonlijke verhalen in de klas en Eigen ervaringen van studenten en lees aanvullende tips.
  • Omgaan met normatieve reacties van studenten. Een student kan in de klas normatief reageren. Hoe kunt u hierop reageren? En hoe kunt u hier in de voorbereiding van uw lessencyclus rekening mee houden? Bekijk de film Omgaan met normatieve reacties en lees aanvullende tips.
  • Het gesprek aangaan. Wat kunt u doen als uw studenten zich ongemakkelijk voelen om huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit bespreekbaar te maken? Hoe kunt u hier in uw les (gestructureerd) aandacht aan besteden? Bekijk de film Het gesprek aangaan en lees de aanvullende tips.
  • Lezingen. Bekijk de verschillende lezingen.