Kindermishandeling: signaleren en handelen

Informatie en handvatten voor het signaleren en handelen bij kindermishandeling
Wat: 

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die per 2013 is ingegaan, wordt meer dan voorheen van beroepskrachten verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Deze publicatie is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond die wet. Daarnaast komen de signalen van kindermishandeling uitgebreid aan bod.Een stappenplan verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek ook aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren.

Doel: 

Informeren en handvatten geven over signaleren en handelen bij kindermishandeling.

Duur: 

Het boek bevat 160 pagina's.

Voor wie: 

De publicatie is bestemd voor iedereen die met kinderen werkt, van werkers in de kinderopvang, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk tot artsen en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector

Niveau:

Vindplaats: 

Het boek Kindermishandeling: signaleren en handelen is verkrijgbaar op de website van het Nji.