'Keek op de week' over roze ouderen

Ria van der Poel, docent Albeda College (MBO niveau 3) Gezondheidszorg:
“We haken aan bij actuele onderwerpen en vertalen deze naar de praktijk. Zo maken we de lessen interessanter.”

Roze ouderen

Iedere week een les over een actueel onderwerp. Dat is de ‘Keek op de week’ van het Albeda College Rotterdam, de opleiding Gezondheidszorg. Soms raken de onderwerpen aan het thema seksuele gezondheid, zoals de aflevering over roze ouderen. Maar het format is ook geschikt om huiselijk geweld en kindermishandeling te bespreken. Het doel van deze les is dat studenten zich er bewust van worden dat er homoseksuele ouderen bestaan. Tijdens de les bedenken ze hoe zij homoseksuele ouderen in verzorgingstehuizen kunnen ondersteunen.

Bruikbaar format

Elke week wordt er een nieuwe ‘Keek op de Week’ gepubliceerd. Dit op eigen initiatief van Ria van der Poel en een collega. De lessen plaatsen ze op het docentenportaal, zodat alle docenten van het Albeda College ze kunnen gebruiken. De lessen duren 45 minuten en bevatten beeldmateriaal en opdrachten.

Ria van der Poel, docent Albeda College (MBO niveau 3) Gezondheidszorg:
“Veel van onze collega’s zijn enthousiast over dit format. De thema’s huiselijk geweld, kindermishandeling en seksuele gezondheid zijn relevant en belangrijk. De mate waarin ze besproken worden is afhankelijk van de docent. Met dit format bieden we docenten houvast.”

Terug in de kast

Ria van der Poel bedacht de les over roze ouderen nadat een homoseksueel familid in een verzorgingstehuis terecht kwam. Daar werd hij praktisch weer terug de kast in gedwongen. Van der Poel realiseerde zich toen dat dit ook voor haar studenten een belangrijk onderwerp is.

Tips van Ria

  • Actualiteit. Haak aan bij de actualiteit, ervaringen van studenten of gebeurtenissen in uw eigen leven.
  • Samen. Deel uw lesmateriaal met collega's. Zorg dat het voor iedereen makkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld op het intranet van uw opleiding.

Meer weten?

Download de ‘Keek op de Week' over roze ouderen. Wilt u meer weten over de ‘Keek op de Week’ serie? Neem dan contact op met Ria van der Poel of Erna de Wolff van het Albeda College.