Er zijn drie Teacher's Talks (masterclasses) gehouden over geweld in afhankelijkheidsrelaties, de stappen van de meldcode, en tips van ervaringsdeskundigen. De informatie is uitgwerkt in drie infographics.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is op te delen in verschillende categorieën. Soms zegt een term vooral iets over de vorm van geweld (zoals seksueel geweld), soms zegt het vooral iets over de groep die slachtoffer is van het geweld (zoals kindermishandeling). Het opdelen van geweld in categorieën is zinvol omdat niet iedere vorm van geweld dezelfde signalen heeft, sommige vormen van geweld vragen bovendien een andere aanpak.
 

Bekijk de infographic over soorten geweld.

 

Stappen van de meldcode

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten in zorg en welzijn zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat deze professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

Bekijk de infographic over de stappen van de meldcode.

 

Tips van mensen met ervaring met seksueel geweld

Nederland heeft ruim 40% van alle vrouwen en bijna 13% van alle mannen in zijn leven minstens 1 keer te maken gehad met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk aan zoenen, aanraken, aftrekken of vingeren, orale seks, anale seks of geslachtsgemeenschap tegen zijn of haar wil. Als professional in zorg of onderwijs is de kans dus groot dat je vroeg of laat te maken krijgt met iemand met ervaring met seksueel geweld. Hoe ga je dan het gesprek aan? Veel professionals vinden dat lastig. Vaak uit verlegenheid met het thema, maar ook door de angst het niet goed te doen. Wij vroegen mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, wat zij destijds nodig hadden. Dit zijn hun tips voor professionals om een gesprek aan te gaan over (vermoedens van) seksueel geweld.

Bekijk de infographic over tips van mensen met ervaring seksueel geweld.