Als vierdejaars hbo-studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MDW) aan de Hogeschool Windesheim Flevoland wordt Sangeeta Jadoenandansing opgeleid tot een beroep waarbij ze kan worden geconfronteerd met huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat ze straks signalen moet herkennen en weet wat ze volgens de meldcode moet doen. Wordt ze daar in haar opleiding op voorbereid?

In het derde jaar van haar studie werkte Sangeeta tijdens haar stage met vluchtelingen. Ze kwam een echtpaar tegen waarbij ze een niet-pluis gevoel had. Ze had sterk het vermoeden dat de vrouw door haar man werd mishandeld. Maar Sangeeta wist niet wat ze ermee aan moest en deed niets.

‘Toen had ik nog nooit van de meldcode gehoord. Ik was bang dat als ik erover zou beginnen, haar man haar zou isoleren en ik haar niet meer zou zien. Ook was ik bang voor mijn eigen veiligheid. Als hij zou vermoeden dat ik het wist, zou ik in gevaar kunnen zijn. Ik denk er nog weleens aan terug. Die vrouw kwam nooit buiten. Buiten mij had ze niemand.’

In het vierde jaar volgde Sangeeta de facultatieve minor Agressie en Huiselijk Geweld aan de Hogeschool Utrecht. Ze leerde over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, hoe in partnerrelaties een vicieuze cirkel van (seksueel) geweld kan ontstaan, dat er verschillende soorten mishandeling waren, hoe vrouwen of mannen langzaamaan geïsoleerd kunnen raken en dat signalen voor hulpverleners soms moeilijk zijn te herkennen.

‘Er ging een wereld voor me open,’ zegt Sangeeta. ‘Als ik nu terugkijk op dat echtpaar, had ik het anders aangepakt. Nu heb ik meer handvatten om het gesprek aan te gaan, en zou ik volgens de stappen van de meldcode informatie inwinnen bij collega’s en Veilig Thuis. Toen wist ik dat niet.’

Haar eigen ervaring zette Sangeeta ertoe aan onderzoek te doen onder derde- en vierdejaars studenten MDW naar wat zij vinden van het opleidingsaanbod als het gaat om seksualiteit. Het blijkt dat de studenten vinden dat zij onvoldoende onderricht worden in seksueel gedrag en –misbruik en dat ze dit onderwerp meer geïntegreerd willen zien in het curriculum. 

‘Mijn respondenten hadden stage gelopen bij vrouwenopvangcentra met tienermoeders, in instellingen met jongeren met verstandelijke beperkingen, bij Bureau Jeugdzorg met jongeren die uit huis geplaatst zijn en thuis met misbruik te maken hadden. Maar ze misten handvatten om het onderwerp seksualiteit ter sprake te brengen.’

Door de gekozen minor weet Sangeeta nu wat ze moet doen als ze als professional te maken krijgt met kindermishandeling en huiselijk geweld. Sangeeta: ‘Aanstaande professionals die voor een andere minor kiezen, krijgen dat niet mee. Eigenlijk moet iedereen die hulpverlener wordt hier les in krijgen.’

Sangeeta Jadoenandansing, oud-studente MDW aan de Hogeschool Windesheim in Flevoland.

Auteur: Katja Meertens, Schuttelaar&Partners

Voornaam: 
Sangeeta
Achternaam: 
Jadoenandansing