Martine Bakker en Relinde Oudbier wonnen op 18 november 2015 de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en wonnen daarmee € 1.000. We stelden ze 6 vragen.

Waarom deden jullie hier onderzoek naar?
'Het onderwerp kindermishandeling is min of meer per toeval op ons pad gekomen. Het sprak ons direct erg aan. Kindermishandeling is een actueel onderwerp en we vinden het belangrijk dat er wat aan gedaan wordt. Bovendien leek het ons interessant om ons te verdiepen in dit onderwerp en met behulp van onderzoek bij te kunnen dragen aan het voorkomen van kindermishandeling.'

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?
'Dat aandachtsfunctionarissen van groot belang zijn bij de aanpak van kindermishandeling. Uit ons onderzoek bleek dat volgens de aandachtsfunctionarissen hun collega’s beter in staat zijn kindermishandeling te signaleren en de stappen van de meldcode te volgen sinds zij als aandachtsfunctionaris zijn aangesteld.'

Kindermishandeling is geen luchtig thema. Wat maakte indruk tijdens jullie onderzoek?
'Tijdens het onderzoek spraken we met mensen die direct met slachtoffers te maken hebben. Dat was heftig. We hoorden over veel praktijksituaties, daarnaast lazen we ook een hoop artikelen en boeken. Dit maakte ons extra duidelijk hoe belangrijk het is dat een aandachtsfunctionaris in een organisatie kindermishandeling onder de aandacht brengt en collega’s stimuleert de meldcode te gebruiken.'

Jullie volgden de bachelor Gezondheidswetenschappen. Werd daar aandacht besteed aan het thema kindermishandeling?
'In onze opleiding is dit thema nooit eerder naar voren gebracht. Een ‘meldcode’ was voor ons ook onbekend. En dat is opvallend: op wetenschappelijk niveau word je opgeleid tot bijvoorbeeld een manager of beleidsadviseur in de zorg. Hoewel je dan niet direct contact zou hebben met slachtoffers en patiënten, is die kennis over kindermishandeling en hoe te handelen wel belangrijk om medewerkers te kunnen informeren.'

Wat hadden jullie in de opleiding willen leren over kindermishandeling?
'Het onderwerp zou in ieder geval naar voren moeten komen. Al is het maar om het belang van signaleren en het hanteren van de meldcode te ontdekken.'

Tot slot: hebben jullie nog een mooie boodschap voor de aandachtsfunctionarissen zelf?
'Degenen die wij spraken, zijn goed bezig. Ze doen belangrijk werk en we willen ze vooral stimuleren zo door te gaan. Ze zouden nog wel meer zichtbaar in organisaties kunnen zijn. Maak zichtbaar hoe je medewerkers kunt adviseren die signalen van geweld opvangen, zonder dat je het werk van hen overneemt. Medewerkers moeten uiteindelijk leren zelf te handelen naar de signalen van kindermishandeling.'

Download de scriptie De aandachtsfunctionaris kindermishandeling en lees zelf de conclusies van Bakker en Oudbier.

Voornaam: 
Martine Bakker
Achternaam: 
Relinde Oudbier