Huiselijk geweld in homoseksuele en lesbische relaties

Factsheet met informatie voor professionals (Movisie, 2007)
Wat: 

Factsheet met informatie over HLBT’s en wat de aandachtspunten zijn bij de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Ook komt naar voren hoe je huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken bij HLBT’s.

Doel: 

Informeren van sociaal-agogische professionals om oog te hebben voor huiselijk geweld in HLBT relaties

Duur: 

6 pagina's

Voor wie: 

Voor sociaal-agogische professionals of docenten van sociaal-agogische opleidingen.

Niveau:

Vindplaats: