Huiselijk geweld en seksuele ontwikkeling

Wilma Scholtens-Prop, coördinator huiselijk geweld en uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, HZ University of Applied Sciences (HBO), Social Work
“Seksueel misbruik en huiselijk geweld zijn beladen onderwerpen. We zien het ongemak bij studenten en soms ook bij onszelf. Toch gaan we de onderwerpen niet uit de weg.”

 

Koppeling met de praktijk

Binnen de opleiding social work van HZ University of Applied Sciences besteedt men in twee vakken aandacht aan huiselijk geweld, seksualiteit en seksuele ontwikkeling.

Studiejaar twee
In het tweede jaar volgen alle studenten het vak huiselijk geweld. Gedurende vijftien lessen leren ze hoe ze huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren en hoe ze kunnen handelen. Tijdens de lessen werken studenten met casussen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en Veilig Thuis. Hierdoor is er een sterke koppeling met de praktijk.

Studiejaar drie
In het derde jaar volgen alle studenten in het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker een vak over seksualiteit en seksuele ontwikkeling. In zes lessen leren studenten wat een gezonde seksuele ontwikkeling is en wat afwijkend is.

Studiejaar vier
Deze studenten volgen in het vierde jaar een training van twee dagen over seksueel misbruik. Het doel daarvan is dat zij zich bewust worden van hun eigen beroepshouding en hun rol als hulpverlener. Door middel van rollenspellen en casuïstiek leren studenten hoe ze seksualiteit bespreekbaar kunnen maken. Ook leren ze hoe ze ongewenste situaties kunnen signaleren en hoe ze kunnen handelen.

Voldoen aan uitstroomprofiel

De lessen over seksualiteit en seksuele ontwikkeling zijn tot stand gekomen via het landelijk competentieprofiel (jeugdzorgwerker). Er is naar aanleiding van dit profiel gekeken wat er al in de reguliere lessen aan bod komt en wat nog extra aandacht verdient. Daarbij zijn ze uitgegaan van de vraag: wat heeft de student nog meer nodig om te kunnen voldoen aan dit uitstroomprofiel? Het vak huiselijk geweld zit al langer in het curriculum. Voorheen zat het in het vierde jaar.  Later is het naar voren gehaald, zodat studenten een betere basis hebben voordat ze stage gaan lopen.

Tips van Wilma

  • Beginnende professionals. Studenten zijn beginnende professionals. De gespreksvaardigheden van studenten zal dus niet op het niveau van een ervaren professional zijn. Houdt hier rekening mee bij beoordelingen. Realiseer u dat de studenten zelf ook nog volop in ontwikkeling zijn en het soms moeilijk vinden om hierover te praten, bijvoorbeeld door cultuur, leeftijd of religie.
  • Ongemakkelijk. Accepteer dat zowel studenten als docenten het onderwerp en het gesprek soms ongemakkelijk vinden. Maar ga het niet uit de weg. 
  • Samen. Doe het samen met collega's, niet alleen. Zorg goed voor elkaar!

Wilma Scholtens-Prop, coördinator huiselijk geweld en uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, HZ University of Applied Sciences (HBO), Social Work
“We praten tijdens de tweedaagse elke dag met elkaar als collega’s. Er is namelijk altijd wel één moment waarop je zelf helemaal rood of warm wordt. En dat bespreken we dan; dat het voor docenten ook soms ongemakkelijk is!”

Meer weten?

Lees meer over het programma huiselijk geweld en seksuele ontwikkeling van HZ University of Applied Sciences.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilma Scholtens-Prop.