Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Marjo Hermens, docent en supervisor, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Pedagogiek
“Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn lastige onderwerpen die studenten soms liever mijden. Het is daarom belangrijk om hiermee aan de slag te gaan voordat ze als hulpverlener gaan werken.”

Van bewustwording en reflectie naar de praktijk

De onderwerpen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaste onderdelen van de opleiding pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het wordt ieder jaar op een andere manier behandeld, zodat het aansluit bij de ontwikkeling en praktijkervaring van de studenten. De studenten lopen elk jaar stage. In jaar één een halve dag, in jaar twee een hele dag en in jaar drie vier dagen in de week.

Studiejaar één
In het eerste jaar maken studenten tijdens een themadag kennis met de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van deze dag is bewustwording bij de studenten creëren.

Studiejaar twee
In het tweede jaar staat tijdens een verdiepende themadag zelfreflectie centraal. Wat doet huiselijk geweld of kindermishandeling met jezelf als hulpverlener? Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van materialen van de organisatie No-Kidding.

Studiejaar drie
In het derde jaar lopen studenten vier dagen per week stage. Daarom is het belangrijk dat zij  naast bewustwording en reflectie ook praktische handvatten krijgen. Tijdens het vak huiselijk geweld en kindermishandeling leren studenten adequaat signaleren en duiden, en hoe ze met de meldcode kunnen werken. Met beeldmateriaal en acteurs wordt inzichtelijk gemaakt hoe slachtoffers kindermishandeling en huiselijk geweld ervaren. Studenten oefenen hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken met kinderen, jongeren en hun ouders. Het vak is verplicht voor alle derdejaarsstudenten, en bestaat uit vijf sessies van drie uur.

Jarenlang gepleit

Een groep enthousiaste docenten heeft jarenlang bij de curriculumcommissie gepleit om de themadagen en het derdejaars vak voor alle studenten verplicht te stellen. Met als belangrijkste argument: studenten die zelf iets hebben meegemaakt of dit een lastig onderwerp vinden, zullen het onderwerp mijden als het niet verplicht is. Terwijl het juist voor hen belangrijk is om hiermee te leren omgaan voordat ze zelf als hulpverlener aan de slag gaan.

Van studenten komen inmiddels veel positieve reacties. Toch is er onder sommige collega-docenten nog wel weerstand. Zij vinden andere vakken belangrijker. De docenten blijven hier onderling over praten, en Marjo Hermens hoopt dat zij beetje bij beetje toch de waarde ervan in zullen zien.

Marjo Hermens, docent en supervisor, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Pedagogiek
“Ik ben er trots op dat de lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling een verplicht onderdeel van het curriculum uitmaken. En dat alle studenten deze vakken nu moeten volgen.”

Tips van Marjo

  • Ernst. Zorg dat studenten goed doordrongen zijn van de ernst van kindermishandeling. Mensen blijven hier hun hele leven last van houden.
  • Overtuiging. Geef les met overtuiging, zodat studenten er echt mee aan de slag gaan.
  • Externe trainers. Werk samen met externe trainers uit de hulpverlening, bijvoorbeeld medewerkers van jeugdhulp, ambulante zorg en MEE.
  • Protocol. Zorg voor een vaste aanpak bij situaties waar studenten heftig reageren op de les. Zet de veilige sfeer centraal en bespreek de reactie met de student na. Betrek indien nodig de studieloopbaanbegeleider.

Meer weten?

Bekijk een overzicht van de lessen binnen het vak huiselijk geweld in leerjaar drie van de opleiding Pedagogiek van de HAN. Wilt u meer weten over het programma van Hogeschool Arnhem en Nijmegen? Neem dan contact op met Marjo Hermens.