Het Vlaggensysteem

Interventie voor signaleren en beoordelen seksueel gedrag (Movisie en Sensoa, 2010)
Wat: 

Het Vlaggensysteem is een pedagogisch ethische interventie om seksueel gedrag te signaleren en te beoordelen, die tevens handvaten geeft hoe te reageren en het gedrag te corrigeren. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie ten behoeve van (professionele) opvoeders en gaat over kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

De zes criteria uit het Vlaggensysteem vormen een normatief kader voor gezond seksueel gedrag. Die criteria zijn: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijdsadequaat, contextadequaat en zelfrespect. Met behulp van deze criteria wordt getoetst of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie en koppelt dit aan een gekleurde vlag. De mate van grensoverschrijding en op welke criteria deze grensoverschrijding betrekking heeft, is bepalend voor de pedagogische reactie.

Doel: 

Het Vlaggensysteem is een interventie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en biedt handelingsperspectief bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Duur: 

1 dag.

Voor wie: 

Ouders, professionals, studenten en docenten.

Niveau:

Toepassing: 

Bij de interventie Vlaggensysteem hoort een boek dat besteld kan worden en een training. Het materiaal uit het Vlaggensysteem is in de meeste contexten geschikt voor zowel kleine als grote groepen. De interventie is voor iedereen die met kinderen en jongeren te maken heeft relevant, ook voor ouders of opvoeders. Voor het geven van het Vlaggensysteem is een licentie nodig, dat een organisatie of persoon krijgt na het volgen van een train-de-trainer bij Movisie. Het Vlaggensysteem bestaat uit tekeningen, kaarten met vlaggen die de gradaties aangeven, de zes criteria voor gezond seksueel gedrag en een normatieve lijst. Van het Vlaggensysteem is een boek verkrijgbaar. Na 1 dag training zijn deelnemers in staat om het Vlaggensysteem in eigen situaties of in professionele setting toe te passen.

Met de training worden de competenties signaleren, beoordelen en handelen aangesproken, zowel op kennis als vaardigheden.

Vindplaats: 

Het Vlaggensysteem is te bestellen bij Garant Uitgevers. Verkoopprijs: 43 euro. Pagina's:186.