Wat kunt u doen als uw studenten zich niet verantwoordelijkheid voelen om huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit bespreekbaar te maken? Hoe kunt u hier in uw les (gestructureerd) aandacht aan besteden? Bekijk het filmpje ‘Het gesprek aangaan’ en lees de aanvullende tips.

De studenten in uw klas kunnen zich ongemakkelijk voelen om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksualiteit bespreekbaar te maken. Zo kan een student het lastig vinden om vermoedens van huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Hoe doe je dat? In je rol als student, stagiaire of later als professional? Veel professionals vinden dit ook lastig. Juist door hier aandacht in de lessen aan te besteden zijn uw studenten beter voorbereid op de latere beroepspraktijk.

Meldcode in beeld

Andries Scherpenzeel (hbo docent aan de Christelijke Hogeschool Ede) geeft les over de Meldcode. Hij laat studenten in zijn les ervaren wat handelingsverlegenheid is, waarom veel beroepsprofessionals dit kunnen ervaren en wat de gevolgen kunnen zijn van handelingsverlegenheid. Hij maakt hiervoor gebruik van de dvd Meldcode in beeld. Ook geeft hij zijn studenten handvatten om het gesprek aan te gaan en de mogelijkheid om te oefenen met een verkennend gesprek (stap 3 van de Meldcode).
Let op: onderstaande film is geen instructiefilmpje maar ter inspiratie voor uw eigen lessen.


 

Andries Scherpenzeel, docent bij de Academie voor Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede:
“Het werkt om de studenten het gesprek te laten oefenen.”Tips om het gesprek aan te gaan

  • Bespreek. Vraag uw studenten te benoemen wat zij lastig vinden. Wat houdt hen tegen het gesprek aan te gaan? Laat ze dit eerst voor zichzelf opschrijven en bespreek dit vervolgens klassikaal. Laat de noodzaak zien. Doe dit bijvoorbeeld aan de hand van media of casuïstiek. Wat kan er mis gaan als een vermoeden niet besproken wordt? En welke gevolgen kan dit hebben? Denk hierbij aan slachtoffers van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • Open houding. Een open houding is een belangrijke basishouding voor aanstaande beroepsprofessionals. Een van de belangrijkste struikelblokken bij het aangaan van een verkennend gesprek is het gevoel te ‘beschuldigen’. De professional of student heeft een vermoeden, maar dit kan ook onjuist zijn. Daarom is het belangrijk om het gesprek in te gaan met een open houding. Bespreek je zorgen zonder de conclusies al te hebben getrokken. Daag uw studenten uit nieuwsgierig te zijn in een gesprek en niet uit te gaan van hetgeen zij verwachten. Zie voor aanvullende tips ook Omgaan met normatieve reacties.
  • Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Laat uw studenten in de klas aan de hand van verschillende casuïstiek, gesprekken oefenen. Zo kunnen zij een open houding oefenen, maar ook hun gesprekstechnieken. En nog belangrijker, ze mogen fouten maken! De studenten waarderen deze werkvorm enorm. Laat de studenten verschillende rollen aannemen.
  • Tweetallen. Laat de studenten bijvoorbeeld een gesprek in tweetallen voorbereiden. Zo kunnen ze even sparren over een mogelijke insteek van het gesprek. Ook oefenen ze op deze manier hoe ze één en ander kunnen bespreken met een collega in de beroepspraktijk.
  • Gezamenlijke zorg. In het gesprek kunnen uw studenten zoeken naar de ‘gedeelde zorg’. Waar maakt de gesprekspartner zich zorgen om? En waar maakt de (aankomende) beroepsprofessional zich zorgen over? En hoe kan hij/ zij deze zorgen in het gesprek delen en zo een gemeenschappelijke grond voor het gesprek creëren?
  • Beroepscompetenties. Maak inzichtelijk aan welke beroepscompetenties u met deze les(sen) werkt. En laat zien hoe dit in verhouding staat tot het uitstroomprofiel van de opleiding. Laat zien op welke competenties zij ook getoetst worden en waar ze nu in de les mee kunnen oefenen.