Interview met Danielle Loup, projectleider Actie ENTER, gastdocent Hogeschool van Amsterdam én werkzaam als medisch pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van VU medisch centrum.

Danielle volgde in het laatste jaar van haar opleiding SPH de minor huiselijk en seksueel geweld. Het leek haar interessant. 'Ik wist er nog niet veel van', vertelt ze tijdens een kop thee in Amsterdam. Tijdens haar studie was dit thema nauwelijks aan bod geweest. Danielle schrok van de hoge cijfers, zoals: 119.000 kinderen per jaar worden mishandeld in Nederland. In overleg met Stichting STUK en met medestudenten besloot zij een enquête te doen onder alle vierdejaars SPH studenten. Hieruit bleek dat 83% behoefte had aan meer aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de opleiding. Gedurende haar studie was alle informatie over deze thema’s in keuzevakken opgenomen. Danielle: “Het kan echt niet dat andere studenten niks over dit thema leren terwijl je er in de praktijk wel mee te maken krijgt!” Na haar afstuderen kon Danielle het thema niet loslaten. Zij is teruggegaan naar Stichting STUK en daaruit is het project Actie ENTER ontstaan.

Zelf had Danielle in haar opleiding meer vaardigheden willen leren: Hoe voer je een gesprek als je vermoedens hebt? Hoe ga je om met agressieve cliënten? Hoe richt je je spreekkamer in als je een moeilijk gesprek gaat voren? 'Dat zijn belangrijke vaardigheden', vertelt Danielle. Daarnaast is er natuurlijk kennis nodig, over huiselijk geweld, kindermishandeling en over de meldcode. Danielle ziet deze behoefte en noodzaak ook terug bij haar studenten.

Als advies aan studenten zegt Danielle: 'Als je een vermoeden hebt, doe er iets mee. Benader Veilig Thuis voor advies als je twijfelt. Iedere beroepskracht heeft wel eens een gezin waar iets speelt. Veel beroepskrachten durven niks te doen'. Danielle hoorde van enkele studenten en ervaringsdeskundigen binnen Stichting STUK die zelf als kind verwaarloosd of mishandeld waren dat ze zeker wisten dat hun buurvrouw, tante of juf het wist, maar dat ze niks hadden gedaan. Danielle’s belangrijkste oproep gaat uit naar de opleidingen: 'Zorg dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgenomen in je curriculum!'

In de praktijk
Gedurende haar opleiding en tijdens haar stage hield Danielle zich nooit echt bezig met signaleren van geweld. 'Je bent er niet mee bezig. Pas toen ik de minor huiselijk en seksueel geweld volgde, zie je, ‘dit kind is verwaarloosd’. Je gaat met andere ogen kijken', vertelt Danielle. 'Vervolgens komt de vraag: wat moet je ermee?' Deze vraag houdt haar nog steeds bezig. Als medisch pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van het VU medisch centrum werkt Danielle intensief samen met het kind en de ouder(s) en heeft zij hierdoor een belangrijke signalerende functie. 'Signaleren blijft lastig, je weet het nooit zeker.' Op de kinderafdeling van het VU medisch centrum is de werkgroep ‘Kind in de knel’ opgericht. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, de kinderarts, maatschappelijk werker e.a. komen geregeld samen om zorgelijke casussen te bespreken.

Actie ENTER
Danielle is projectleider van Actie ENTER. Dit project van Stichting STUK heeft tot doel kindermishandeling en huiselijk geweld standaard in het curriculum van alle relevante opleidingen op te nemen. Afgelopen jaar is in het kader van Actie ENTER gesprekken gevoerd met diverse opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam om (meer) aandacht te besteden aan kindermishandeling en huiselijk geweld. En hieruit zijn succesvolle projecten ontstaan: Bij MWD is bijvoorbeeld een themaweek georganiseerd. Binnen alle bestaande vakken werd binnen het thema van het vak aandacht besteed aan kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij SPH heeft de opleiding zelf het programma Veiligheid opgezet, een verplicht programma voor alle studenten. Danielle heeft afgelopen jaar als gastdocent les gegeven binnen dit programma. Bij fysiotherapie is een verdiepingsprogramma opgezet voor 3e en 4e jaars studenten; gastdocenten werden uitgenodigd om over het thema te komen spreken. Komend studiejaar (2014-2015) krijgt het Actie ENTER een vervolg en wordt het naar andere hogescholen in het land uitgerold (zie voor activiteiten van andere opleidingen www.actie-enter.nl).

Voornaam: 
Danielle
Achternaam: 
Loup