Handleiding en draaiboek deskundigheidsbevorderingdag intimiteit en seksualiteit

Hogeschool Rotterdam (2009)
Wat: 

Scriptieverslag over onderzoek naar begeleiding van volwassen cliënten in de GGZ WNB op het gebied van seksualiteit en intimiteit. De onderzoeksopdracht luidde: onderzoek op welke wijze begeleiders in de klinische setting vorm en inhoud geven aan de begeleiding van cliënten in relatie tot intimiteit en seksualiteit.

Niveau:

Vindplaats: 

De scriptie Handleiding en draaiboek deskundigheidsbevorderingdag intimiteit en seksualiteit van Vera Hoevenaars, Michelle Storm en Tamara Parren is downloadbaar op deze website.