Geïntegreerd programma: geweld in afhankelijkheidsrelaties
 

Andries Scherpenzeel, docent bij de Academie voor Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede:
"De minor huiselijk geweld is populair. Hij zit altijd binnen een uur vol."Kiezen uit verdiepingsminors

Bij de Academie voor Sociale Studies in Ede besteden ze in alle studiejaren aandacht aan geweld in afhankelijkheidssituaties. Op themadagen, met vakken over bijvoorbeeld de juridische aspecten ervan en tijdens gespecialiseerde minors als huiselijk geweld.

Eerste jaar
Dat begint al in het eerste jaar met een themadag over huiselijk geweld en de meldcode. Op deze dag worden de thema’s geïntroduceerd: wat doet het met jou, hoe kun je dit in de hulpverlening bespreekbaar maken.

Tweede jaar
In het tweede jaar volgen studenten het vak intimiteit en seksualiteit en een vak over de juridische aspecten van huiselijk geweld. Daarin leren studenten meer over het verzamelen van gegevens en het doorgeven van vermoedens. In dat jaar volgen ze ook een verdiepingsminor. Daarbij kunnen ze kiezen tussen onder meer:

  • huiselijk geweld;
  • gedwongen hulpverlening;
  • jeugdzorg;
  • toegepaste psychologie;
  • relatie en gezin.

Derde jaar
In het derde jaar lopen de studenten stage en volgen ze op terugkomdagen programma's waar opnieuw aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties is.

Aanspreken op verantwoordelijkheden

De minor huiselijk geweld bestaat uit vijf colleges van twee uur. De studenten leren werken met de verschillende stappen van de meldcode. Elke les behandelt één stap van de meldcode. Er komen ervaringsdeskundigen langs om te vertellen over de gevolgen van huiselijk geweld. Ook leren ze hoe ze problemen en vermoedens bespreekbaar kunnen maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ketensamenwerking: hoe ziet die er uit en wie heeft welke verantwoordelijkheid. Studenten leren samenwerken met andere professionals en hulpverleners, en leren hoe je partners kunt aanspreken op verantwoordelijkheden.

Meldcode in beeld

Voor deze minor heeft de opleiding, in samenwerking met andere partners, een dvd ontwikkeld: Meldcode in beeld. Aan de hand van een casus leren studenten hoe de meldcode werkt. En ze leren dat de rollen van slachtoffer en dader in de praktijk niet zo zwart-wit zijn als ze vaak denken. Daarnaast werkt de opleiding ook nog aan een meldcode app.

Vijf stappen in vijf colleges

De minor huiselijk geweld is ontwikkeld door een werkgroep van docenten met interesse in het thema. Zij komen vanuit verschillende disciplines, zoals de pabo, de verpleegkundige en de pastorale opleiding. In eerste instantie hebben ze ervoor gekozen om de vijf hoorcolleges te besteden aan de vijf stappen van de meldcode. Nu de minor een aantal keer gegeven is, zijn ze deze aan het veranderen. Daarbij kijken ze naar evaluaties van studenten en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

De minor moet voldoen aan de normeringen en toetsingen die door de kwaliteitscommissie van de opleiding opgesteld zijn. Dat betekent onder meer dat er een eindopdracht moet zijn. Deze opdracht geven de studenten zelf vorm in hun praktijkstage, door te kijken waar in het werkveld behoefte aan is. Ook schrijven de studenten een reflectielogboek over hoe ze door dit thema geraakt worden en wat ze daarmee doen.

Tips

  • Gevolgen van huiselijk geweld. Schenk ook aandacht aan de negatieve gevolgen van geweld op de ontwikkeling van kinderen en hun hersenen. Hiermee doordring je studenten nog meer van de urgentie.
  • Casuïstiek en rollenspel. Maak ook eens gebruik van deze werkvorm: De docent vertelt een casus en roept om de beurt de studenten naar voren. Zij spelen de rol van vader, moeder, buurman, leraar, etc. Zo ervaren studenten hoe het is als er twintig mensen betrokken zijn bij een casus en het toch mis gaat. Analyseer vervolgens hoe dat heeft kunnen gebeuren. Wie had in actie moeten komen of zich juist moeten terugtrekken?

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het curriculum van de Academie voor Sociale Studies? Neem dan contact op met Andries Scherpenzeel. De DVD Meldcode in Beeld is ook te bestellen. De app Meldcode in Beeld is gratis te downloaden in de verschillende appstores.