De thema’s seksuele gezondheid, kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen op verschillende momenten in een opleiding terugkeren. De inhoud wordt dan stapsgewijs opgebouwd. Hieronder een aantal voorbeelden van opleidingen met een geïntegreerd programma.

Drang en dwang

Seksualiteit, dwang en huiselijk geweld zijn terugkerende thema's binnen de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Lees meer over drang en dwang.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De onderwerpen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaste onderdelen van de opleiding pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Lees meer over het programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en seksuele ontwikkeling

Binnen de opleiding social work van HZ University of Applied Sciences besteedt men in twee vakken aandacht aan huiselijk geweld, seksualiteit en seksuele ontwikkeling. Lees meer over de vakken huiselijk geweld en seksuele ontwikkeling.

Stevig leren staan als hulpverlener

Bij de opleiding pedagogiek van Inholland zitten de thema's huiselijk geweld, kindermishandeling en seksualiteit verweven in het programma. Lees meer over stevig leren staan als hulpverlener.

Geïntegreerde aandacht voor seksuele ontwikkeling en seksualiteit

Bij het ROC Nijmegen wordt binnen de opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) op verschillende momenten aandacht besteed aan seksuele ontwikkeling en seksualiteit. Lees meer over de geïntegreerde aandacht voor seksuele ontwikkeling en seksualiteit.

Geïntegreerd programma: geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bij de Academie voor Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede besteden ze in alle studiejaren aandacht aan geweld in afhankelijkheidsrelaties. Op themadagen, met vakken over bijvoorbeeld de juridische aspecten ervan en tijdens gespecialiseerde minors als huiselijk geweld. Lees meer over het geïntegreerde programma geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Leerlijn seksualiteit en intimiteit

Bij de afdeling sociale studies op Fontys Hogescholen in Eindhoven komen seksualiteit en intimiteit in ieder leerjaar aan bod. Lees verder over de leerlijn seksualiteit en intimiteit