Effectieve Interventies

In de databanken vindt u een overzicht van effectieve interventies in de welzijns- en jeugdsector. U kunt uw zoekfunctie verfijnen door gericht te zoeken op huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of seksuele gezondheid.

De databanken zijn een hulpmiddel voor professionals, gemeenten en burgers om sociale problemen met de meest passende interventies op te lossen. De databank informeert u over de praktijkervaringen en effectiviteit van de interventies.

Databank Effectieve sociale interventies

Interventies op het gebied van huiselijk geweld, seksueel geweld en lesbisch, homo, bi en transgender (LHBT) staan beschreven in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Bekijk interventies op het gebied van huiselijk geweld (waaronder seksueel geweld in de partnerrelatie) op de website van huiselijk geweld.

Databank Effectieve jeugdinterventies

Het NJi heeft interventies op het gebied van kindermishandeling op een rij gezet.

Databank Preventieve gezondheidsinterventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum Gezond Leven

Geïnteresseerd in interventies op het gebied van huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling en seksuele gezondheid? Bekijk de databank van Gezond Leven.