Eerste hulp bij huiselijk geweld

DVD serie over huiselijk geweld met digitale oefeningen (ETV-NL, 2008)
Wat: 

Serie programma's over huiselijk geweld waarin acteurs waargebeurde verhalen naspelen met bij elke aflevering digitale oefeningen voor deelnemers. In de situaties komen verschillende betrokken aan bod: slachtoffers, plegers, kinderen, getuigen, politie en hulpverleners. Ook geven deskundigen adviezen en tips en bevat het pakket een handleiding voor beroepskrachten met memoryspel.

Doel: 

Kennis vergroten over hoe een situatie van huiselijk geweld zich ontwikkelt, hoe te handelen en de preventie daarvan.

Duur: 

Afhankelijk van het niveau en de doelgroep kan met het materiaal een les of lessenserie op maat worden samengesteld.

Voor wie: 

Voor professionals die te maken hebben met situaties van huiselijk geweld. Tevens te gebruiken in het onderwijs.

Niveau:

Toepassing: 

Het pakket is te gebruiken voor trainingen ter deskundigheidsbevordering en in het onderwijs ten bate van preventie van huiselijk geweldsituaties: wat doe je als een situatie uit de hand dreigt te lopen? Waar kun je terecht voor hulp?

Vindplaats: 

De dvd is te bestellen via de website van ETV. Hier staan ook de docentenhandleiding, memoryspel en feedbackoefeningen bij de filmfragmenten.