Eer en eerwraak

Rob Ermers (2007)
Wat: 

Boek met informatie over eer, eerwraak, bloedwraak en ander aan eergerelateerd geweld. Het boek bevat casuïstiek, risicobeschrijvingen en een vragenlijst.

Doel: 

Inzicht geven in de complexe materie van eergerelateerd geweld, het verhelderen van de discussie over typologieën van eergerelateerd geweld en de ontwikkeling van adequate analyse modellen.

Voor wie: 

Allerlei beroepsgroepen zoals professionals, psychologen, politie, juristen en justitie of mensen die beroepsmatig te maken hebben met het Midden-Oosten, Turkije, Pakistan en Afghanistan.

Niveau:

Toepassing: 

In het boek licht de auteur het fenomeen eercultuur en groepscultuur toe. Eergerelateerd geweld is een taboe in traditionele gemeenschappen; de auteur ontrafelt de verschillende begrippen om misvattingen over eer en eerwraak te voorkomen. De teksten worden geïllustreerd met casuïstiek. Ook staan er verschillende schema’s en modellen om de typen eergerelateerd geweld te onderscheiden.

Achterin het boek staat een vragenlijst die dient als hulpmiddel bij het aanpakken van eergerelateerde problematiek. Het doel van de vragenlijst is zicht krijgen op motieven en achtergronden van de acties.

Het boek helpt bij het vergroten van inzicht in hoe te signaleren, ontrafelen en bespreekbaar maken van eergerelateerde problematiek.

Vindplaats: 

Het boek Eer en eerwraak is te koop bij bol.com voor 29,50 euro