Veel opleidingen bieden een vak, training of cursus aan over seksuele gezondheid, kindermishandeling en/ of huiselijk geweld. Hiermee kunnen ze hun studenten voorbereiden op de praktijk in hun toekomstige werkveld. De voorbeelden hieronder laten zien hoe dit eruit kan zien.

Training kindermishandeling en huiselijk geweld

Op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen krijgen alle derdejaarsstudenten pedagogiek een vijfdaagse training over huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over de training kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vak seksualiteit en intimiteit

Op de Haagse Hogeschool is het vak seksualiteit en intimiteit een verplicht onderdeel van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). Lees meer over het vak seksualiteit en intimiteit.

Trainingsserie seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling

Op het ROC Friesepoort krijgen studenten trainingen over seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over de trainingsserie seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Twee aparte vakken: seksualiteit en kindermishandeling

Op het ROC Nijmegen kiezen ze er bewust voor om seksualiteit en kindermishandeling in twee aparte vakken te behandelen. Zo kunnen ze seksuele ontwikkeling beter als iets positiefs presenteren. Lees meer over de twee aparte vakken seksualiteit en kindermishandeling.

Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit

Het doel van de Dialoogmethode is jongerenwerkers in staat te stellen een beroepshouding te ontwikkelen ten opzichte van homoseksualiteit en hen praktische handvatten te bieden om homovijandig gedrag en de problematiek rondom homoseksualiteit te signaleren en hierop te reageren. Lees meer over deze training.