Pabo-docent Hans Bakker van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) geeft al zes jaar les in huiselijk geweld en kindermishandeling aan derdejaars Pabo-studenten. In twee lesblokken van zes weken diept hij onder meer onderwerpen uit zoals kindermishandeling, intimidatie en incest, met het doel de studenten handelingsbekwaam te maken en hen handvatten te geven hoe ze aan basisscholieren een veilig leerklimaat bieden.

‘Wij vinden dat het bij de basisvaardigheden hoort van een leerkracht van het basisonderwijs,’ zegt Bakker. ‘Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt. Daarom moet je leren signaleren. Bijvoorbeeld door te letten op blauwe plekken op de weke delen van het lichaam, of op kinderen die van de navel tot de knieën op slot zitten. Zo maak je het concreet. Ik geef studenten een signaleringslijst. Als er een combinatie van signalen is, moet er een belletje gaan rinkelen.’

In elke klas zit wel een kind dat te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld. Daarom geeft Bakker zijn studenten de opdracht in op hun stageplek te observeren wie dat zou kunnen zijn en dat vermoeden te delen met hun mentor. ‘Leerkrachten schrikken zich kapot. Met kinderen waar ogenschijnlijk niets mee is, blijken soms toch veel problemen achter de voordeur te zijn. Dat is boeiend en confronterend.’

Het blijkt dat basisschoolleerlingen gemakkelijker aan stagiairs dan aan hun eigen leerkrachten vertellen als het thuis niet goed gaat, merkt Bakker elk jaar weer. ‘Die verhalen hoor ik van studenten. Ze vragen zich af: wat moet ik daarmee? Halverwege het blok breng ik de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht.’

Een van de opdrachten die Bakker zijn studenten meegeeft is op de stageplek te inventariseren of de meldcode bekend is onder de leerkrachten en of ze ermee kunnen handelen. Meestal blijkt dat niet het geval. Bakker: ‘Daarom adviseer ik: geef lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling de hoogste prioriteit. Als studenten hierin goed zijn toegerust, kunnen ze kinderen beter helpen.’

Hans Bakker, onderwijspedagoog en gepromoveerd lector (Talenten & Opbrengsten) aan de Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Geeft in pabo-3 colleges over allerhande onderwerpen rondom kindermishandeling en incest en in pabo-4 les aan de minor Aanpak Huiselijk Geweld.

Auteur: Katja Meertens, Schuttelaar&Partners

Voornaam: 
Hans
Achternaam: 
Bakker