DVD: Zie wat ik niet zeggen kan

Vijf korte documentaires (Anne-Mieke van den Berg, Movedmedia, 2013)
Wat: 

Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen, hun ouders en professionals over verwaarlozing, kindermishandeling en getuige van huiselijk geweld.

Doel: 

Informatie over vormen van kindermishandeling, hulpaanbod en de werkpraktijk van professionals.

Duur: 

Niet bekend.

Voor wie: 

Voor studenten, ouders, hulpverleners die werken met kinderen en hun ouders.

Niveau:

Toepassing: 

De dvd geeft aanleiding tot kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering en kan een bijdrage leveren aan discussies tijdens seminars, congressen en workshops. Ook is de dvd geschikt als voorlichting aan ouders en als lesmateriaal voor studenten om een goed beeld te krijgen van hun toekomstige beroepspraktijk. Op de dvd staat een handleiding en uitgebreide achtergrondinformatie.

Vindplaats: 

Op de website van Movedmedia.