Drang en dwang

Sanne Gruyters, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
“Met vakken over seksualiteit, drang, dwang en huiselijk geweld bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op werken in de praktijk. Studenten waarderen dit en geven aan dat ze in de praktijk veel hebben aan de opgedane kennis en vaardigheden.”

 

Praktijkgericht onderwijs

De aanpak van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening is een goed voorbeeld van praktijkgericht onderwijs. Studenten doen niet alleen kennis over huiselijk geweld en seksualiteit op, maar oefenen tijdens stages en conferenties ook hun vaardigheden om hier mee om te gaan. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is sterk gericht op de praktijk en werkt daarom veel met gastdocenten.

Studiejaar 2
In het tweede studiejaar volgen alle studenten verplicht het vak ‘drang en dwang’. Het vak duurt 10 weken en studenten leren er om te gaan met gedwongen hulpverlening bij huiselijk geweld (dwang). En ze leren hoe ze hulpverlening kunnen bieden als er wel zorgen zijn, maar geen kader voor gedwongen hulpverlening: drang. De docenten werken met de methode van motiverende gespreksvoering.

Studiejaar 3
In het derde jaar lopen studenten stage en nemen ze op terugkomdagen deel aan conferenties. Een daarvan gaat over seksualiteit. Tijdens deze dag leren studenten hoe ze met cliënten over seksuele gezondheid kunnen praten. Ze kunnen hun gespreksvaardigheden oefenen met acteurs. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: seksuele oriëntatie, seksuele verlangens of seksuele problemen in een relatie. Een andere conferentie gaat over huiselijk geweld. Er wordt gewerkt met de geweldspiraal, waarbij de relatie en interactie tussen personen centraal staat. Studenten leren om niet te veroordelen, maar huiselijk geweld bespreekbaar te maken en passende begeleiding voor alle partijen te bieden.

Studiejaar 4
In het vierde jaar kiezen studenten zelf een minor. Het is afhankelijk van hun uitstroomprofiel in hoeverre zij dan nog met de thema's seksualiteit en huiselijk geweld te maken krijgen. Bij het uitstroomprofiel voor de jeugdzorgwerker zijn gedwongen hulpverlening en residentiële jeugdzorg verplichte onderwerpen. Ook nemen ze nog deel aan een aanvullende conferentie over huiselijk geweld en de impact hiervan op een kind. En een conferentie over opvoeding, waar aandacht is voor de seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag van kinderen.

Volgen van landelijke richtlijnen

Alle vakken en themadagen over seksaliteit en huiselijk geweld zijn verplicht. Hiermee volgt de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de landelijke richtlijnen voor de opleiding en de uitstroomprofielen. De curriculum coordinator heeft dit samen met het management team besloten. Vervolgens is het inrichten van het lesprogramma bij de diverse teamleiders belegd.

Tips van Sanne

  • Gastdocenten. Nodig regelmatig gastdocenten uit het werkveld uit, zodat studenten een goed beeld krijgen van hoe het er in de praktijk aan toegaat.
  • Motiverende gespreksvoering. De methodiek motiverende gespreksvoering geeft studenten een goede basis om in de praktijk met allerlei lastige onderwerpen om te gaan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze aanpak? Neem dan contact op met de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.