Documentaire: vader en moeder ongeschikt

Mag je voor een kind zorgen, als je niet voor jezelf kunt zorgen? (Zembla, 2012)
Wat: 

Verslaafde moeders, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, iedereen mag kinderen krijgen. Maar waar ligt de grens? De thema’s worden vanuit verscheidene kanten belicht. Onder andere een kinderrechter, maatschappelijk werker, onderzoeker en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) komen aan het woord.

Doel: 

Doel van de documentaire is de kijker te informeren over de vraag of je voor een kind mag zorgen, als je niet voor jezelf kunt zorgen.

Duur: 

34 minuten en 54 seconden.

Voor wie: 

Geen specifieke doelgroep.

Niveau:

Toepassing: 

De documentaire en/of fragmenten uit de uitzending kunnen worden getoond binnen een training of lessituatie. Geschikt voor hbo en wo-niveau. Diverse ethische dilemma’s worden getoond met daarbij voorbeelden van dwang en drang. De voorbeelden laten voornamelijk multi probleemsituaties en -gezinnen zien. De documentaire kan ondersteunend zijn bij het bewustwordingsproces rondom dit thema.

Vindplaats: 

De uitzending Vader en moeder: ongeschikt is terug te kijken op npo.nl.