Documentaire: Kindermishandeling, uithuisplaatsing en opvoedingsproblemen

Documentaire waarin verschillende kanten van verhalen van kindermishandeling worden belicht (EO, 2012)
Wat: 

Slachtoffers van kindermishandeling komen aan het woord. Er wordt met ouders gesproken waarbij direct na de bevalling het kind uit huis is geplaatst. Het fenomeen uitbuikplaatsing wordt uitgelegd. De documentaire heeft als doel om aandacht te vragen over het thema kindermishandeling in Nederland.

Doel: 

Doel van de documentaire is het geven van inzicht in de impact van kindermishandeling. Daarbij komen ethische dilemma’s die een rol spelen bij vroegsignalering aan bod. Ook worden er enkele complexe casuïstiek besprekingen getoond.

Duur: 

1 uur 27 minuten en 15 seconden.

Voor wie: 

Geen specifieke doelgroep.

Niveau:

Toepassing: 

Fragmenten uit de uitzending kunnen worden getoond binnen een training of lessituatie.

Vindplaats: