De Dialoogmethode waarin homoseksualiteit bespreekbaar wordt

Jongerenwerkers hebben vanzelfsprekend contact met jongeren en worden in hun werk geconfronteerd met vragen over homoseksualiteit (Abdallah, Boer, Bouwens & Bos, 2007). Ook signaleren zij homovijandige uitlatingen en gedrag en zijn zij in een positie om dit bespreekbaar te maken. Via de Dialoogmethode kunnen jongerenwerkers een beroepshouding ontwikkelen ten opzichte van homoseksualiteit en beter toegerust worden om dit lastige thema bespreekbaar te maken en zo tolerantie ten opzichte van homoseksuele mannen en vrouwen te bevorderen.De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers. Doel is hen praktische handvatten te bieden om in hun werk om te gaan met homovijandig gedrag en met jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens.

Opzet

De kern van de Dialoogmethode bestaat uit dialoogbijeenkomsten tussen professionele trainers die de methode kunnen toepassen, homoseksuele (soms biseksuele) gesprekspartners en jongerenwerkers, gevolgd door trainingsbijeenkomsten waar de jongerenwerkers de kennis en inzichten uit de dialoogbijeenkomsten verwerken en vertalen naar (ideeën voor) concrete activiteiten. Aan de bijeenkomsten gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf die begint met het werven en contracteren van deelnemers uit alle drie de betrokken groepen. Trainers worden getraind in de methode en krijgen informatie over het thema homoseksualiteit.

Achtereenvolgens vinden de volgende bijeenkomsten plaats: introductiebijeenkomst, gesprekken met individuele jongerenwerkers, voorlichtingsbijeenkomst, twee dialoogbijeenkomsten en drie trainingsbijeenkomsten. Na een periode van zes tot twaalf weken is er een terugkombijeenkomst.

Saskia Maarsen, docent MWD HvA, coördinator minor Diversity in Urban Areas:

“In de minor Diversity Urban Areas worden twee volle dagen aan LHBT besteed: er komen dan twee Turkse lhbt’ers vertellen over hun ervaringen. Zij laten een documentaire zien over hun werk, er wordt gesproken over het proces van coming out, er is een werkbezoek aan het roze huis in België. Studenten reageren altijd heel goed op deze twee dagen. Ze zijn vaak erg verbaasd over hoeveel oordelen zij zelf hebben.” 

 

Onderbouwing

Jongerenwerkers worden in hun werk geconfronteerd met vragen over homoseksualiteit (Abdallah, Boer, Bouwens & Bos, 2007). Ook signaleren zij homovijandige uitlatingen en gedrag en zijn zij in een positie om dit bespreekbaar te maken. Via de Dialoogmethode kunnen jongerenwerkers een beroepshouding ontwikkelen ten opzichte van homoseksualiteit en beter toegerust worden om dit lastige thema bespreekbaar te maken en zo tolerantie ten opzichte van homoseksuele mannen en vrouwen te bevorderen.

De Dialoogmethode is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Hier vind je de Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren die bij de Dialoogmethode hoort.