De wandeling

Werkvorm bij uitwisseling over seksualiteit (Movisie, 2011)
Wat: 

Hulpmiddel bij informatie-uitwisseling over aanwezige kennis en ervaring. Behoort bij materiaal training Aandachtsfunctionaris seksualiteit en preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Doel: 

Reflectie en uitwisseling over thema seksualiteit.

Duur: 

Gesprek van ongeveer 15 minuten.

Voor wie: 

Hulpmiddel is te gebruiken door gedragsdeskundigen, pedagogisch medewerkers, therapeuten en managers. Ook binnen het onderwijs te gebruiken om te reflecteren op eigen kennis en ervaring betreffende seksualiteit.

Niveau:

Toepassing: 

Deelnemers wisselen informatie uit met elkaar over hun kennis, gedrag en persoonlijke beleving ten aanzien van het thema seksualiteit.

Vindplaats: