De kleine gids kindermishandeling

Achtergronden, signaleren en de meldcode (Kluwer, 2016)
Wat: 

De Kleine Gids Kindermishandeling geeft informatie over de achtergronden, het signaleren en het handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Doel: 

Het helpt de handelingsverlegenheid te verminderen van iedereen die kinderen een warm hart toedraagt.

Voor wie: 

Voor (toekomstige) professionals die te maken hebben of krijgen met kindermishandeling.

Niveau:

Toepassing: 

De gids biedt ook informatie over de werkwijze van betrokken relevante instanties en is door de opname van een groot aantal internetlinks een wegwijzer naar meer (achtergrond)informatie.

Vindplaats: