De adoptie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente (Goossens, 2013)

Wat: 

In dit onderzoek wordt als casus de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd. Aan de hand van deze casus is gekeken naar de timing van adoptie van de meldcode door basisscholen in Twente.

Niveau:

Vindplaats: 

De scriptie De adoptie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente is downloadbaar op de website van de Universiteit Twente.