Cursus Kindermishandeling

Een curus voor studenten van het ROC (ROC Nijmegen)
Wat: 

Het pakket Kindermishandeling bestaat uit een lesopbouw, opdrachten, casuïstiek aan de hand van de meldcode en beeldmateriaal. ROC Nijmegen heeft deze cursus Kindermishandeling ontwikkeld.

Doel: 

Het cursusmateriaal geeft inzicht in aard, omvang en risicofactoren van kindermishandeling. Studenten oefenen met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur: 

Negen weken. De lessenreeks sluit af met een toets.

Voor wie: 

De cursus Kindermishandeling is ontwikkeld voor studenten op het ROC, Mbo-niveau.

Niveau:

Toepassing: 

Studenten krijgen informatie over kindermishandeling: de definitie, vormen, gevolgen en risicofactoren. Dit wordt ondersteund door beeldmateriaal van Zembla, het AMK en ‘Ziekenhuizen sporen Kindermishandeling op’. In de lessen daarop oefenen studenten met casuïstiek aan de hand van de stappen van de meldcode en het bespreekbaar maken van kindermishandeling.In de laatste les leren studenten het vier ogen principe in relatie tot cultuurverschillen. De lessenreeks wordt afgesloten met een toets. Het cursusmateriaal is een oefening in signaleren, handelen en bespreekbaar maken, zowel op kennis als vaardigheden.

Vindplaats: 

De cursus Kindermishandeling bevat een aantal bijlagen en zijn hier downloadbaar: