Conferentie over seksualiteit

Wilma Boer, oud-docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening:

“Gezonde seksualiteit is welzijnsbevorderend. Het is eigenlijk absurd dat er aan zo’n belangrijk item in een mensenleven, zo weinig aandacht wordt besteed.”

 

Oefenen met een intake

Aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) nemen studenten maatschappelijk werk en dienstverlening deel aan een conferentie over seksualiteit. Hier leren zij hoe ze seksualiteit bespreekbaar kunnen maken tijdens een intake met een cliënt. Met als achterliggende vraag wat een maatschappelijk werker kan betekenen op dit gebied.

Gedurende de bijeenkomst wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en bewustwording. De conferentie bestaat uit een hoorcollege en een werkcollege. Het hoorcollege gaat over het psychosociale deel van seksualiteit en seksuele klachten. In het werkcollege gaan de studenten aan de slag met casussen. Ze oefenen deze casussen met een acteur. 

Docenten met praktijkervaring

De conferentie is verplicht voor alle derdejaarsstudenten maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HAN. Het is onderdeel van een conferentiereeks, en wordt twee keer per jaar aangeboden. Het initiatief hiertoe is genomen door een enthousiaste docent. Nu zijn er verschillende docenten die de colleges kunnen geven. Zij zijn gevraagd vanwege hun (praktijk)ervaring met het onderwerp. Ze gebruiken allemaal dezelfde casuïstiek, powerpoint en hoorcollege, maar geven daar natuurlijk ook hun eigen draai aan. 

Tips van Wilma

  • Durf! Ga bij uzelf na of u het onderwerp echt aandurft. Vraag uzelf: heb ik het wel echt over seksualiteit of benoem ik het eigenlijk niet? Maak uzelf hier kundig in.
  • Scholing. Zorg dat u voldoende kennis van zaken heeft over het onderwerp. Wellicht durft u het niet te bespreken, omdat u het antwoord op sommige vragen niet denkt te kennen.
  • Affiniteit. Als u begint met lessen geven over seksualiteit kan dit lastig zijn. Overleg met andere docenten die wellicht (meer) affiniteit met het onderwerp hebben. Zij kunnen u tips geven, zodat u het zelf ook minder lastig gaat vinden om hierover te spreken.
  • DOEN! Neem het onderwerp gewoon op in het curriculum. En begin! Affiniteit ontwikkelt zich door te doen.

 

Wilma Boer, oud-docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening:
In een zin: ‘Durf het echt aan te gaan!”

Meer weten?

Download de casuïstiek, powerpoint en hoorcollege (binnenkort beschikbaar). Wilt u meer informatie over het ontwikkelen en organiseren van een conferentie? Neem dan contact op met de HAN, opleiding MWD via info.mwd@han.nl.