Casusbeschrijving aanmelden

De casusbeschrijving dient als oefenmateriaal voor studenten. Zo doen zij ervaring op met casuïstiek en met de verschillende manieren waarop je met een casus om kunt gaan. Dit verbetert hun praktische en reflectieve competenties.

Criteria casus

  • De casus moet aansluiten bij de beroepspraktijk waarmee de student te maken krijgt.
  • De beschrijving moet voldoende informatie bevatten, met waarneembar gedrag, om studen-ten in staat te stellen zich een oordeel te vormen.
  • Omvang: een half tot maximaal 1 A-4.
  • Een casus moet geloofwaardig zijn.
  • Geanonimiseerd, d.w.z. ontdaan van herkenbare privacygevoelige gegevens.

Contactpersoon

Bijv. Social Work, Zuyd Hogeschool (HBO)

Over de casus

Max. 10 woorden
Max. 25 woorden. In twee zinnen samenvatten om welke problematiek het gaat.
Max. 5 woorden (bijv. eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating), die worden gebruikt als zoekwoorden.

Casus

Denk bij het beschrijven van de casus aan het volgende:• Feitelijke gegevens: wie speelt / spelen de hoofdrol in de casus, leeftijd, achtergrond, enz.• Om welk probleem gaat het? Wat is zichtbaar / hoorbaar, waarneembaar gedrag?• Wat is de aanleiding voor de casusbeschrijving: hoofdrolspelers hebben bijvoorbeeld contact gezocht met hulpverlening / zijn bij hulpverlening terechtgekomen met bepaald probleem.• Welke partijen zijn de betrokken?

Max. 500 woorden
Max. 250 woorden