Casus Rishmi

Casusbeschrijving met reflectievragen (genderidentiteit en geweld)
Wat: 

Rishmi heeft een Hindoestaanse achtergrond. Ze meldt zich met schulden bij de hulpverlening. Ze wordt vaak aangezien als jongen en ervaart daardoor buitensluiting en zelfs geweld op straat. Bij de casusbeschrijving zitten vier reflectievragen. 

Doel: 

Bespreken van professioneel handelen aan de hand van een casus over een jonge vrouw met Hindoestaans-Surinaamse achtergrond, schulden en ervaringen van geweld door haar jongensachtige uiterlijk. 

Duur: 

15 minuten

Voor wie: 

studenten sociaal-agogische opleiding

Niveau:

Vindplaats: 

De casus van Rishmi is te vinden als pdf.