Casus ‘Yildiz’ – eergerelateerd geweld

Oefenen met de Meldcode
Wat: 

Verschillende cases door beroepsverenigingen zelf aangeleverd. O.a. uit het basisonderwijs, Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Doel: 

Leren werken met de meldcode. De opdracht is om de stappen van de meldcode door te lopen aan de hand van op de specifieke beroepsgroep toegesneden casuïstiek.

Duur: 

1 uur.

Voor wie: 

Voor (aankomende) professionals.

Niveau:

Toepassing: 

De casuïstiek is inzetbaar binnen een training of lessituatie. De opdrachten corresponderen met de competenties Leren Signaleren: signaleren, handelen, samenwerken en evalueren, voornamelijk gericht op het vergroten van de vaardigheden.