Casus ‘Gerda’ - partnergeweld

Oefenen met de Meldcode
Wat: 

Beschrijving van geval van financiële uitbuiting en verwaarlozing door partner maakt onderdeel uit van de training Werken met de Meldcode.

Doel: 

Aan de hand van een casus leren hoe je als pycholoog de Meldcode huiselijk geweld gebruikt bij signalen van financiële uitbuiting en verwaarlozing door partner.
 

Duur: 

Niet van toepassing

Voor wie: 

Psychologen deelnemend aan de Training werken met de Meldcode. Binnen het onderwijs goed te gebruiken door met behulp van casuïstiek gevallen van financiële uitbuiting en verwaarlozing als vorm van partnergeweld te leren signaleren.

Niveau:

Toepassing: 

Bijlage te gebruiken samen met het casuïstiekformat (zie...).