Begeleiding van studenten

Michelle Lacroix (schoolpsycholoog), Hogeschool Zuyd, faculteit gezondheidszorg:
 “Ik ben er trots op dat wij aandacht hebben voor de mens achter de student. Achter afwezigheid gaat vaak iets anders schuil dan luiheid.”

Laagdrempelige schoolpsycholoog

Op de faculteit gezondheidszorg van Hogeschool Zuyd werken drie schoolpsychologen. Studenten kunnen bij hen terecht met persoonlijke problemen. De schoolpsycholoog is laagdrempelig en heeft geen wachtlijsten, zodat studenten er altijd snel terecht kunnen. In de gespreksprotocollen zijn ook vragen over seksualiteit, angststoornissen, depressies en ongewenste ervaringen opgenomen. Hierdoor is er meer aandacht voor de (seksuele) gezondheid van studenten en mogelijke ervaringen met huiselijk geweld en mishandeling. Zo nodig verwijzen de schoolpsychologen studenten door naar de ggz.

Studentenzorg verankerd
De zorg voor studenten is verankerd op drie niveaus. Op niveau één zitten de mentoren en docenten, de zogenaamde studieloopbaanbegeleiders. Zij hebben een signaalfunctie en verwijzen door naar de decaan als het niet goed gaat met een student. De decaan kijkt verder en verwijst eventueel door naar niveau drie, de schoolpsycholoog.

Meldcode
Hogeschool Zuyd werkt daarnaast aan de  implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Michelle heeft aan de kinderschoenen van deze implementatie gestaand, door een nota aan het College van Bestuur de schrijven. De GGD ondersteunt hen daarbij. Decanen en vertrouwenspersonen worden opgeleid tot aandachtsfunctionarissen. Ook informeert men alle medewerkers over de meldcode en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Minder uitval onder studenten

Michêlle Lacroix merkte als docent dat er behoefte was aan een schoolpsycholoog. De directie zag de urgentie ook en gaf haar de ruimte om dit op te zetten. Vergeleken met andere faculteiten is er nu zichtbaar minder uitval onder studenten. Toch is er onder collega's nog wel weerstand. Niet iedereen vindt het de taak van de school om psychische zorg aan te bieden.

Tips van Michelle

  • Verwijsstructuur. Geef docenten een signalerende functie. Zorg voor een duidelijke verwijsstructuur, zodat zij weten welke stappen zij kunnen zetten.
  • Agendasetting. Om iedereen van het belang te overtuigen is agendasetting nodig, voordat er ruimte zal zijn voor implementatie, trainingen van docenten en vakken voor studenten.
  • Informatievoorziening. Zorg voor goede informatievoorziening voor studenten, mentoren en decanen, zodat expertise gebundeld kan worden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de aanpak van Hogeschool Zuyd? Neem dan contact op met Michêlle Lacroix.