Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

Peer education methode voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marokkaanse of Turkse achtergrond
Wat: 

‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ is een methode gericht op het trainen van peer educators in het voorlichting geven aan jongens wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is.

Doel: 

Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door het vergroten van de seksuele weerbaarheid van jongens van 12 tot en met 16 met een allochtone achtergrond.

Duur: 

Het programma bevat vijf bijeenkomsten.

Voor wie: 

Specifiek voor jongens (12 tot en met 16) met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. ‘Be A Man!’ kan gebruikt worden door organisaties die werken met jongens uit de doelgroep en organisaties die gericht zijn op het bevorderen van hun welzijn en/of het voorkomen van probleemgedrag. Ook kan het gaan om Marokkaanse en Turkse zelforganisaties en islamitische organisaties die een zelfde doelstelling hanteren.

Niveau:

Toepassing: 

In de handleiding zijn de vijf bijeenkomsten inclusief werkvormen beschreven:

  • Bijeenkomst 1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag erkennen
  • Bijeenkomst 2: Seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen
  • Bijeenkomst 3: Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag
  • Bijeenkomst 4: Respecteren van wensen en grenzen (inclusief omgaan met impulsen en lust)
  • Bijeenkomst 5: Omgaan met sociale druk (inclusief media)

Het materiaal is inzetbaar binnen een training of lessituatie. Het is gericht op het vergroten van kennis, attitude en vaardigheden met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vindplaats: 

Methode Be A Man!, handleiding voor organisaties is downloadbaar op movisie.nl.