Basisboek huiselijk geweld volledig vernieuwd

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan volop in de belangstelling van de media en de politiek. Gemeenten voeren de regie in de aanpak ervan. Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt handvatten voor het signaleren en bespreekbaar maken van geweld binnen gezinnen en voor het kiezen van een aanpak die aansluit bij wat de context vereist.

De derde druk van Basisboek huiselijk geweld is volledig geactualiseerd. De decentralisatie van de jeugdzorg en delen van de Wmo en awbz en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden beschreven. Ook is er aandacht voor de verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies. De veranderende kijk op het werk in het sociale domein komt aan de orde: het accent op generalisme in plaats van specialisme. Daarnaast is de informatie uitgebreid over seksueel geweld, gedwongen huwelijken en over ouderenmishandeling, met name als gevolg van ontspoorde mantelzorg. De beschrijving van de gebruikte methodieken is geactualiseerd, waarbij onder andere meer informatie over Signs of Safety is opgenomen.

Het Basisboek Huiselijk geweld is bestelbaar bij Uitgeverij Coutinho.