Basisboek Huiselijk geweld

Hans Janssen, Wendela Wentzel en Bert Vissers (2015)
Wat: 

Dit handboek gaat in op achtergrond, aard en omvang van huiselijk geweld. Deze derde editie is volledig geactualiseerd naar de situatie van 2015. Zo is er informatie opgenomen over decentralisatie van jeugdzorg en delen van de Wmo en AWBZ, en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, over de verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies en over de veranderde kijk op het werk in het sociale domein: het accent op generalisme in plaats van specialisme.

Doel: 

Informatie over aard, omvang, oorzaken, gevolgen, wet- en regelgeving van huiselijk geweld. Gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden in de aanpak van huiselijk geweld. Overzicht van beschikbare methodieken voor de aanpak van huiselijk geweld.

Voor wie: 

(aankomende) professionals, studenten van sociale en pedagogische opleidingen.

Niveau:

Toepassing: 

Het boek geeft een overzicht van definities, methodieken, instrumenten, de keten en regierol bij huiselijk geweld. In het tweede deel beschrijven de auteurs het proces van signaleren, melden, bespreekbaar maken en doorverwijzen volgens de wet Meldcode. Deze stappen worden uitgewerkt met voorbeeldvragen en casuïstiek. Het boek is geschikt voor het oefenen met de competenties signaleren, bespreekbaar maken, melden en doorverwijzen.

Vindplaats: 

Het Basisboek Huiselijk geweld is verkrijgbaar bij Uitgeverij Coutinho - prijs: 28,50 euro.