Animatie over kindermishandeling

Het filmpje geeft informatie over kindermishandeling. (The Next Page, 2014)
Wat: 

Filmpje over kindermishandeling.

Doel: 

Het belichten van huiselijk geweld, kindermishandeling, risicofactoren en beschermende factoren.

Duur: 

1 minuut en 40 seconden.

Voor wie: 

Voor professionals die werken met kinderen en jongeren.

Niveau:

Toepassing: 

Het beeldmateriaal is toepasbaar als introductie op een training of een les. De inhoud is algemeen, het filmpje geeft een indruk van het thema kindermishandeling. Het beeldmateriaal is toepasbaar voor mbo/hbo- opleidingen.

Vindplaats: