Afleveringen van het Klokhuis over kindermishandeling

Vier afleveringen over onder andere slachtoffers, signaleren, cijfers en feiten, gevolgen en hulpaanbod (Klokhuis, 2013)
Wat: 

Aflevering 1: Over verwaarlozing; Aflevering 2: Over geweld; Aflevering 3: Wat kun je doen?; Aflevering 4: Wat heb je eraan? Het Trimbos instituut heeft een effectenonderzoek gedaan naar de afleveringen. Zij concluderen dat de vier Klokhuisuitzendingen, het lespakket en de website over kindermishandeling, de communicatie over dit thema bij kinderen op gang hebben gebracht. Ook herkennen kinderen de verschillende vormen van kindermishandeling beter en hebben zij na de uitzending vaker contact opgenomen met de Kindertelefoon.

Doel: 

Informeren over wat kindermishandeling is en wat slachtoffers en omstanders kunnen doen.

Duur: 

Elke aflevering duurt ongeveer 16 minuten.

Voor wie: 

Voor kinderen en jongeren.

Niveau:

Toepassing: 

De fragmenten en/of afleveringen kunnen worden getoond binnen een training of lessituatie en zijn voor iedere beroepsgroep geschikt. Ze geven inzicht in wat kindermishandeling is. Hoewel dit beeldmateriaal gemaakt is voor jeugdigen, is het ook leerzaam voor studenten.