Advies & Bijscholing

Trainingsaanbod

Zoekt u een training voor en door docenten? Hieronder vindt u een overzicht van het trainingsaanbod.

Doe de LHBT quiz: over aandacht voor LHBT-ouderen in zorg en welzijn

LHBT-ouderen zijn vaak onzichtbaar of worden niet gezien door (toekomstig) professionals. Hoe komt dat?
 

» Meer informatie

Meld een gastdocent aan!

Om een overzicht te krijgen van goede gastdocenten vragen we u vanuit uw opleiding gastdocenten voor te dragen waar u enthousiast over bent.

» Meer informatie

Training: Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties

Training voor beroepskrachten die opgroei- en opvoedproblemen beoordelen en daarbij rekening moeten houden met de veiligheid van kinderen.

» Meer informatie

Voorlichting in de klas

De voorlichting op MBO-opleidingen richt zich op het bespreekbaar maken van en omgaan met de onderwerpen seksuele diversiteit en genderidentiteit in het beroepsveld.

» Meer informatie

Training Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo of hbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan?

» Meer informatie

Werken met een meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

E-learning voor docenten middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

» Meer informatie

Communiceren over seksualiteit (docenten- en studenten-versie)

E-learning voor docenten aan sociaal-agogische en pedagogische beroepsopleidingen, opleidingen voor verplegenden en verzorgenden.

» Meer informatie

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties

E-learning voor docenten middelbaar en hoger beroepsonderwijs

» Meer informatie

 

Inhoudelijke vragen over het programma Leren Signaleren?

Anouk Visser (a.visser@movisie.nl).

Vragen over deze website?

Bijvoorbeeld over het aanleveren van lesmateriaal? Mail webredactie@movisie.nl.

Aanbieden van training- of cursusaanbod
Heeft u een eigen training ontwikkeld of goede ervaringen met het aanbod van een organisatie in uw regio? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Het staat daarna zo snel mogelijk op deze webpagina. Het programma Leren Signaleren beoordeelt het aanbod niet en doet geen uitspraken over de kwaliteit.
5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.